GDPR

Servistore vill med denna integritetspolicy beskriva hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

 

1. Allmänt

Inom Servistore arbetar vi systematiskt med informationssäkerhet och dataskydd för en säker hantering av information och personuppgifter. Servistore behandlar endast de personuppgifters som du lämnat till oss och du ska alltid kunna känna dig trygg med att vi hanterar dem ansvarsfullt.

 

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter du förser oss med, exempelvis genom lagring på säkra servrar och krypterade betalningar.

 

2. Personuppgiftsansvarig

Det är Servistore AB, med organisationsnummer 556621-9688, som är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i bolaget. Har du allmänna frågor om hur vi samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

 

3. När och hur behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för våra kunder, leverantörer, medarbetare, arbetssökande och andra personer som tar kontakt med oss. Exempel på personuppgifter vi samlar in är namn, adress, kontaktuppgifter, födelsedatum och betalningsuppgifter. Dessa samlas in när du kontaktar oss, besöker oss eller bokar förråd online.

 

Vår webbplats använder cookies och samlar in IP-adresser, vilket innebär att en viss dator kan identifieras, vilket kan vara en personuppgift. Då du besöker en av våra anläggningar kan vissa personuppgifter samlas in från övervakningsanordningar och system för inpassering.

 

Vi använder telefon och e-post vid kommunikation med kunder, leverantörer och externa parter där vår utgångspunkt är att ge bästa möjliga service. Vi kommer att registrera relevant information som vi får den vägen. Då information förmedlas via e-post från dig till oss kan vi inte lämna garanti för att dina personuppgifter skickas på säkert sätt. Vi kommer dock inte att skicka e-post till dig som innehåller känsliga personuppgifter.

 

Vi behandlar personuppgifterna med respekt för individens integritet och i enlighet med gällande lagstiftning.

 

 

4. Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi sparar personuppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till syftet med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen. Exempel på orsaker till behandling av personuppgifter:

  • För att uppfylla ett avtal som du är part i
  • För att svara på frågor och tillhandahålla tjänster du kan begära innan du ingår ett avtal
  • För att göra vår webbplats och dess innehåll tillgängligt för dig
  • När och i den mån du har gett oss ditt uttryckliga samtycke, för att förse dig med reklam eller för att inkludera dig i våra kampanjer och erbjudanden.
  • För att bättre förstå mönster som rör användningen av vår webbplats, via cookies, så att vi ytterligare kan förbättra våra tjänster, tjänsteutbud och erbjudanden via webbplatsen.
  • För att upptäcka och förebygga eventuella bedrägerier och/eller andra möjliga missförhållanden som kan äga rum vid våra anläggningar.

 

5. Hur delar vi uppgifterna och vem lämnar vi ut dem till?

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part när syftet är att fullgöra vårt avtal med dig. Exempelvis kommer dina personuppgifter att lämnas ut till ett kreditupplysningsföretag om du vill hyra förråd. Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Servistores räkning, exempelvis leverantörer av tekniktjänster eller inkassoföretag. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Servistores rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier eller andra säkerhets- eller tekniska problem.

 

6. Vilka rättigheter har du gällande dina personuppgifter?

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som Servistore behandlar om dig och i vilket syfte, samt få åtkomst till dessa. En sådan begäran om att få ta del av personuppgifterna ska vara skriftlig och undertecknad av dig som begär den. Du har också rätt att få felaktiga eller missvisande uppgifter uppdaterade, avidentifierade eller raderade. Din skriftliga begäran måste vara undertecknad och innehålla ditt personnummer. Vårt svar på din begäran skickas brevledes till den adress där du är folkbokförd. Där vår behandling av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke har du rätt att återkalla samtycket när som helst.

 

7. När avtalsperioden är slut

Servistore raderar din information när avtalsperioden upphör, med undantag för när vi måste spara uppgifterna för att uppfylla redovisningslagstiftning eller annan lagstiftning. När så är möjligt anonymiserar vi din information då vi inte helt kan radera den. Det innebär att identifierande attribut tas bort från databasen så långt det är möjligt utan att det strider mot vår lagefterlevnad.

 

8. Förändringar av Servistores integritetspolicy

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras med tiden. Du hittar alltid integritetspolicyn här på Servistores hemsida och vi rekommenderar att du kontrollerar den ibland för att säkerställa att du har läst senaste versionen.

För att kunna optimera vår webbplats för dig som besökare skulle vi behöva ditt godkännande för användning av cookies.
Godkänn
/
sv